e-ducaTIO

Przejdź do treści
wspieramy tarnowską edukację...
System bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa
oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
aktualności:
2018
13
kwietnia
9.30- 12.30
/piątek/
Zapraszamy na warsztaty: dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych Miasta Tarnowa.

SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE
- spójność dokumentacji wewnątrzszkolnej

Prowadzący: prof. nadzw. dr Antoni Jeżowski
Miejsce: MCDN ODN w Tarnowie  
Termin zgłoszeń: do 06. 04. 2018 r.
1. Wykład
- Statut i regulaminy w szkole.
- Regulacje dotyczące oceniania w szkole.
- Uwarunkowania wynikające z ustaw i rozporządzenia.
- Czym jest wewnątrzszkolny system oceniania.
2. Dyskusja, pytania i odpowiedzi, ćwiczenia.
Organizacja: dr Małgorzata Jaśko
2018
13, 14
kwietnia
pt: 15.00- 19.00,
sb: 9.00-14.30
Zapraszamy na warsztaty: wszystkich zainteresowanych nauczycieli Miasta Tarnowa.

RÓŻNI, ALE W JEDNEJ GRUPIE, W JEDNEJ KLASIE - czyli szansa na rozwój dzieci o zróżnicowanym poziomie zdolności i zainteresowań

Prowadzący: Mirosława Berezowska
Miejsce: MCDN ODN w Tarnowie  
Termin zgłoszeń: do 06. 04. 2018 r.

1. Sposoby diagnozowania  temperamentów, preferencji, zdolności. Rozwijanie inteligencji wielorakich (preferencji i zdolności) do swobodnej ekspresji w  nauce - przez  zabawę, metody Freineta oraz L.Chancerel (zgodnie z zapisami nowej podstawy programowej).
2. Różni, inni ,ale razem- szansa czy bariera w rozwoju dzieci w jednej grupie /klasie? Przykłady autorskich praktycznych propozycji  tworzenia w klasie „Klubów Zainteresowań" rozwijających ciekawość poznawczą, zdolności kierunkowe i kreatywność.
3. Sposoby wspierania rodziców w procesie uważnego i odpowiedzialnego rozwijania zdolności dzieci . Scenariusz spotkania z rodzicami pt; Wspieram swoje dziecko w nauce - (symulacja).
4. Mały projekt edukacyjny - jedna z metod nauczania dobra na wszystko. Prezentacja autorskich pomysłów projektów zrealizowanych  po szkoleniach  z prowadzącą.
5. Wiem...Czuję ...Pomagam i Mądre bajki - prezentacja materiałów edukacyjnych do planowania projektów rozwijających empatię, poczucie wartości, przynależności do grupy i współpracy w zespole. Przykład działania Szkolnego Koła Empatyczek w ZSP w Twardogórze.
Organizacja: dr Małgorzata Jaśko
JAK
skorzystać
z naszej
OFERTY ?
1. - znajdź
szkolenie, które Cię interesuje...
2. - zarezerwuj
miejsce / wyślij zgłoszenie...
3. - przyjdź na szkolenie,
a resztę dokumentacji wypełnisz na miejscu!
kontakt:
MCDN ODN w Tarnowie
ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów;
strona www: tarnow.mcdn.edu.pl
(14) 688 88 10; wew. 118 lub 128Tip
Wszystkie formy doskonalenia i wspierania nauczycieli realizowane w ramach Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej
przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - ODN w Tarnowie
- są finansowane przez Urząd Miasta Tarnowa
i mają charakter bezpłatny wyłącznie dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli
szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Tarnów.
TARNOWSKA
INICJATYWA
OŚWIATOWA
TARNOWSKA INICJATYWA OŚWIATOWA
Urzędu Miasta Tarnowa i MCDN
TARNOWSKA
INICJATYWA
OŚWIATOWA
Wróć do spisu treści